خبر تصویری

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در واحد رودهن

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در واحد رودهن

این کارگاه با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر واحد رودهن برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، رئیس اداره ستاد شاهد و امورایثارگران در خصوص برگزاری این کارگاه گفت «.....

ادامه مطلب
جلسه ستاد شاهد با اداره کل بنیاد شهید

جلسه ستاد شاهد با اداره کل بنیاد شهید

رودهن:روابط عمومی دانشگاه، جلسه ستاد شاهد و امور ایثارگران با حضور دکتر شجاع رئیس واحد، امیرمرادی معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران، سبحانی رئیس آموزش اداره کل، اشرفی رئیس بنیاد شهید شهرستان دماوند، سرکار خانم صدیقی مسئول آموزش بنیاد شهید دماوند و حسین محمدی مسئول ستاد شاهد و امور ایثارگران واحد رودهن تشکیل شد.

ادامه مطلب