معرفی ریاست ستاد شاهد

   

نام:  حسین

نام خانوادگی: محمدی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت صنعتی گرایش oR

شغل(سمت یا مسئولیت): رئیس اداره ستاد شاهد وامور ایثارگران واحد رودهن

پست الکترونیک:hm49.2011@yahoo.com


با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا...  خامنه ای ( مدظله العالی ) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران ، و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و پیرو مصوبه جلسه 274 مورخ 20/12/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه 152 مورخ 23/8/85 شورای معین ( بر اساس تفویض جلسه 592 مورخ 9/8/85 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در مورد تاسیس و تقویت ادارات کل ( مدیریت ) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاههای آزاد اسلامی ( بعنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر ) ماموریت  اداره شاهد وامور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  به شرح ذیل می باشد:

1- تحقق فرمان حضرت امام خمینی (ره) در مورخ 6/1/65 مبنی بر تلاش وافر دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در راه تهذیب و تحصیل جهت کسب دانش و معنویت اسلامی که امور جامعه خویش را به دست گیرند.

2- ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

3- ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویات معزز شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت  آموزشی ، فرهنگی و رفاهی آنان.

4- زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های علمی ، فرهنگی ، پژوهشی ، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آن.